Pågående prosjekter:

Lillehammer videregående skole avdeling nord. Byggherreombud og SHA koordinator

April 3 016

 

Lillehammer videregående skole avd sør. Byherreombud og SHA koordinator

April 3 022

Andre prosjekter:

Biobrenselsanlegg Rudshøgda. Byggeteknisk konsulent

Andreassen Blomster. Forretningsbygg og leilighetsbygg Lillehammer. Byggeteknisk prosjektering.

Demenssenter Elverum. Byggeteknisk prosjektering

Valle videregående skole, Lena. Byggherreombud og SHA koordinator

Kinsarvik Barnehage. Byggeteknisk prosjektering

Generell info

Postadresse
GRAFF BYGG CONSULT AS
Holtevegen 18
2613 LILLEHAMMER

E-post bgraff@online.no
Tlf 91394403

 
Postadresse

kart