CURRICULUM VITAE

 

Navn:                           Bjørn Magnus Graff

 

Født:                            15.02.53

 

Tittel:                            Sivilingeniør

 

Sivilstand:                     Gift, 3 barn

 

Privatadresse:               Holtevegen 18, 2613 Lillehammer


 

 

Utdannelse:     Østfold Ingeniørhøgskole, bygningslinje
 1974
      Norges Tekniske høgskole, bygningslinje  1979
      Pedagogisk utdanning for siv. ing. 
 1979
      Diverse etterutdanningskurs 1980-2008
 
Ansettelser:    
 

- Betongmast As, Oslo
Statiske beregninger og opptegninger av   prefabrikerte betongelementer, forspente og slakkarmerte. Bygninger og elementbroer.

 

 

1974-75
 
    - Institutt for betongkonstruksjoner , NTH 
    Veiledning av studenter, etterutdanning. 
    Utvikling av læremidler i konstruksjonsfag.
1979-1980
 
  - DBC-bygg as 
Byggeteknisk prosjektering. Statiske beregninger, anbudsbeskrivelser, konstruksjonstegninger, oppfølging på byggeplass, byggeledelse, prosjektledelse.
 - Daglig leder i DBC bygg as 1980-2010
1980 – 2008
 
 

- Graff Bygg Consult 
Byggeteknisk prosjektering, brannteknisk prosjektering, byggledelse og prosjektledelse Daglig leder, og prosjekteringsansvarlig 

2008-
 
     
Medlemskap:     - Norske sivilingeniøreres forening, NIF
    - Norsk betongforening , NB.
    - Tidligere medlem av RIF. (utmeldt pga. kostnader)
 
     
Erfaring:

Prosjektering og hovedansvarlig for prosjekter på vedlagt referanseliste.

Gjelder byggeteknisk prosjektering, brannteknisk prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse.

Undervisning i bygningsfag for mestere og ingeniører ved Folkeuniversitetet på Gol.

Fagdommer i tingretten.

Formann i Gol forliksråd i 16 år

 

 

Generell info

Postadresse
GRAFF BYGG CONSULT AS
Holtevegen 18
2613 LILLEHAMMER

E-post bgraff@online.no
Tlf 91394403

 
Postadresse

kart