Velkommen!

Graff Bygg Consult as er et byggeteknisk og brannteknisk konsulentfirma lokalisert på Lillehammer. Firmaet ble etablert i 2008.

Firmaet utfører også prosjekt- og byggeledelse, bygningsfysisk prosjektering og tilstandsvurderinger av bygg og anlegg.

 

Godkjenning:

Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for byggeteknisk prosjektering og tiltaksklasse 2 for brannteknisk prosjektering.

 

Ansatte:

Siv. ing. Bjørn Graff.

 

Kapasitet:

Det er etablert fast samarbeidsavtale med DBC bygg as på Gol, som gjør at prosjekter som krever større kapasitet, automatisk går inn i DBC-bygg as sin arbeidsplan, med Bjørn Graff som prosjektleder. DBC-bygg as har 5 ansatte, 2 siv. ing og 3 ing. med lang erfaring.

Bjørn Graff har vært daglig leder i DBC bygg as fra 1980 til 31.12.2010

 

Programvare:

Firmaet bruker GPROG programvare for beregninger og beskrivelser. Til tegninger brukes Autocad og Revit.

 

Kvalitetssikringsystem:

Firmaet har kvalitetsikringssystem fra Holte byggsafe som sikrer egenkontroll av alle arbeider.

 

Alle data blir sikret på CD som oppbevares i brannsikker safe.

 

Kompetanse:

Bjørn Graff har 30 års praksis som byggeteknisk og brannteknisk konsulent og daglig leder av DBC-bygg as på Gol i Hallingdal.

Øvrig praksis er prosjekt- og byggeledelse, undervisning og fagdommer i tingretten

Kfr. egen CV

 

Referanseprosjekter:

Se vedlagte referanseliste

Generell info

Postadresse
GRAFF BYGG CONSULT AS
Holtevegen 18
2613 LILLEHAMMER

E-post bgraff@online.no
Tlf 91394403

 
Postadresse

kart